Не грижете се… вселената е симулација

После идејата дека формата на Земјата е лажна и дека посетата на Месечината е лажирана, од умовите на најголемите заговори доаѓа идејата дека вселената е лажна!

Повеќе за идејата:

Eddie Bravo Explains the “Space is Fake” Conspiracy | Joe Rogan

Taken from Fight Companion – February 17, 2019: https://www.youtube.com/watch?v=r48ht9OrAcM

Но, интересно е тоа што постојат и легитимни научници кои размислуваат за оваа идеја, но од друг аспект. Научникот Дејвид Брин, филозофот Ник Бостром, инвенторот и футуристот Реј Курцвел и еден од пионерите на ВИ (вештачката интелигенција) Марвин Мински се поддржувачи на оваа идеја. Дали вселената е симулација? Еве една исцрпна статија на оваа тема.

Некои научници (Џејмс Гејтс) дури тврдат дека во нивната теорија (Теорија на нишки) која ја објаснува вселената пронашле код кој сомнително наликува на компјутерски код:

Are we living in a computer simulated world – Computer code inside String theory

Theoretical Physicist James Gates reveals why string theory stretches our imaginations about the nature of reality. He believes that there is same set of pat…

Извештај

Што мислиш?

Напишано од Бранко Прља

Ах бре, хепа македонче

MINIMALIST YUGO-FILM POSTERS